Tối ưu thẻ title và Meta Description SEO Blogspot

Tối ưu tự động thẻ Meta Description chuẩn SEO, Viết lại thẻ Description trong cài đặt của Blogspot, Tối ưu tự động thẻ Description: Thẻ titlemeta description là 2 thẻ khá quan trọng trong SEO.

Meta Description


1. Thẻ Title
Title còn được gọi là tiêu đề của trang Blogspot. Title sẽ giúp người truy cập và search engine biết rằng trang Blogspot đó đang có nội dung gì. Bạn có thể nhìn thấy thẻ <title> trong khi xem source html của trang blog đó.


<title>SEO Blogspot</title>

Trong lúc tạo thẻ <title> trên blogspot của bạn cần lưu ý một số điểm sau:
Các thẻ title giữa các trang, URL khác nhau không nên trùng lặp nhau.
Thẻ <title> phải diễn tả chính xác nội dung của URL chứa nó.

 • Không nên lặp keyword quá nhiều trong title.
 • Title không nên quá dài hoặc quá ngắn. Khi title quá dài Google sẽ tự động cắt đi phần nội dung phía sau.
 • Title nên có chứa từ khoá trong đó.
 • Mỗi title không nên chứa hơn 5 từ khoá trong đó.
 • Title được viết hấp dẫn để thu hút người xem trên search engine.

Tạo ra các thẻ title là cả một nghệ thuật trong SEO vì làm sao để search engine có thể đánh giá cao từ khoá chứa trong thẻ title mà còn thân thiện và thu hút người sử dụng.

Vào Blogger.com ► Cài đặt ► Cơ bản ( như hình dưới )
Meta Description


2. Thẻ Meta Description :
Thẻ meta description có thể được xem là phần mô tả tóm tắt về nội dung trang Blogger. So với thẻ title các thẻ meta được xem là không quan trọng bằng. Tuy nhiên, đôi khi meta Description có thể thu hút người xem hơn là title. Do đó khi tối ưu chúng ta không thể bỏ qua lợi thế của meta description.
Khi search trên Google bạn sẽ thấy kết quả hiển thị theo description (thường gọi là snippet) ở dưới title:

Vào Blogger.com ► Cài đặt ► Tùy chọn tìm kiếm ( như hình dưới )Đôi khi Google cảm thấy description của bạn không liên quan hoặc không phù hợp, Google sẽ lấy bất kỳ nội dung nào trong trang blogspot mà nó cho là tốt nhất để làm snippet.
Trong lúc tạo meta description bạn cần lưu ý một số điều như sau :

 • Meta description giữa các trang không được trùng lặp nhau.
 • Meta description phải diễn tả đúng nội dung tóm tắt của trang.
 • Meta description không nên quá ngắn hoặc quá dài. Tốt nhất khoảng 120 đến 160 ký tự.
 • Không nên lặp quá nhiều từ khoá trong Meta description.
 • Meta description nên chứa từ khoá trong đó.
 • Meta description nên được viết hấp dẫn để thu hút người tìm kiếm thông tin.

 Kết quả tìm kiếm trên Google
meta description

Từ khoá:
Blogger 9.1.16

0 Bình Luận

Thiết kế web với Blogger - Blogspot

Thiết kế Responsive, SEO Friendly Blogger Templates, Bố cục gọn gàng, dễ dàng chỉnh sửa.

Thủ thuật Blogspot - Blogger

Free template blogger, Chia sẻ thủ thuật Blogger - Seo Templates, Tutorial CSS3 - HTML5 Blogger

Dịch vụ Blogspot

Tối ưu hóa SEO, tùy biến Template blogspot thân thiện với các công cụ tìm kiếm phổ biến